PEGI

Digitala spel bör ha märkningar som berättar om skadligt innehåll.

PEGI-åldersmärkningarna

För åldersmärkning av spel används i Finland PEGI-systemet (Pan-European Game Information) som gäller för hela Europa. Då man gör åldersmärkningar med PEGI noterar man våld, grovt språk, skräck, sex, droger, diskriminering och spel om pengar. Dessutom noteras ifall spelet kan spelas online. Åldersmärkningarna 3, 7, 12, 16 och 18 år anger inte spelets svårighetsnivå eller dess lämplighet för vissa åldrar utan varnar om möjligt skadligt innehåll. Spelens åldersmärkningar är bindande, de måste alltså följas. Åldersmärkningarna 3-16 tillåter dock lite flexibilitet ifall de spelas under uppsikt av en vuxen. För spel som är åldersmärkta 18 är märkningen absolut. Då man lånar spel på bibliotek granskas låntagarens ålder via bibliotekssystemet som tolkar alla åldersmärkningar absolut. 

Åldersmärkningarna finns för att man lättare skall kunna välja media som passar för barnets utvecklingsnivå. En låg åldersmärkning betyder inte nödvändigtvis att innehållet är riktat till barn.

Mera information om de europeiska spelmärkningarna och kontaktformulär för frågor och feedback hittar du här: PEGI.

PEGI -innehållssymboler

I PEGI-systemet finns också beskrivande symboler som ger information om vilka skadliga innehåll spelen har. Symbolerna förklarar varför spelet fått sin åldersmärkning. Tyvärr finns det inga symboler som beskriver det nyttiga innehållet, som digitala spel också har. Det finns åtta beskrivande symboler.

Våld: spel som innehåller skildringar av våld

Spel märkta med den här symbolen tillåter spelaren att använda våld för att främja spelets narrativ. I ett spel med åldersmärkningen 7 kan det betyda att spelfiguren svimmar såsom i serietidningar, medan det i ett spel som har åldersmärkningen 18 kan betyda att våldsamma handlingar visas från olika synvinklar. Liksom i filmer kan man i spel riktade till vuxa visa detaljerat våld. De flesta actionspel kräver våldsamma handlingar för att främja berättelsen, men det finns också spel som saknar våld helt och hållet.

Sex: spel som skildrar nakenhet och/eller sexuellt beteende eller sexuella anspelningar

Den här symbolen anger att spelet har någon form av sexuellt innehåll. I spel som har åldersmärkningen 12 skildras sexuella anspelningar dolt, medan sexuellt innehåll i spel för vuxna kan visas öppet, t.ex. som en skildring av prostitution. I allmänhet finns det ganska lite sexuellt innehåll i digitala spel, eftersom man i U.S.A., där den största spelmarknaden finns, har en negativ inställning till sexuellt innehåll.

Skräck: spel som kan vara skrämmande för små barn

Skräcksymbolen ges till spel där avsikten är att skrämma spelaren. Det finns t.ex. spel där spelaren aldrig själv begår våldsamma handlingar, utan istället måste överleva och undvika våldsamma anfall. Endast skräck utan våld kan höja åldersmärkningen till 12 år. Spel som får skräckmärkningen har oftast en ångestladdad stämning och övernaturliga teman.

Droger: spel som refererar till eller skildrar droganvändning

 spel som refererar till eller skildrar droganvändning

Användnig av rusmedel i spel skildras oftast som rökning, användning av alkohol eller användning av smärtlindrande medicin för att förbättra spelfigurens hälsa. Användning av alkohol i spel framställs ofta så att spelbilden blir suddig och börjar gunga. Användning av rusmedel är oftast starkt bundet till spelets berättelse och kontext. I spel som utspelar sig i vilda västern kan man dricka whisky på salonen och ett polisspel kan skildra drogaffärer. I vissa spel kan man bli beroende av droger eller mediciner. Sådana spel är alltid riktade till vuxna.

Grovt språk: spel som innehåller grovt språk som t.ex. svordomar

 spel som innehåller grovt språk som t.ex. svordomar

I spel som är märkta med den här symbolen kan spelfigurerna svära eller använda grovt språk. Enligt finländsk lagstiftning är svordomar inte en grund för att höja åldersgränser, men i PEGI-systemet kan åldersmärkningen för ett spel som innehåller svordomar eller grovt språk stiga betydligt.

Diskriminering: spel som innehåller skildringar av någon form av diskriminering eller som kan uppmuntra till diskriminering

 Spel som innehåller skildringar av någon form av diskriminering eller som kan uppmuntra till diskriminering

I spel riktade till vuxna kan diskriminering i olika former användas som en stilgrepp. Konflikter mellan olika grupper är vanliga teman speciellt i roll- och actionspel. Spelaren står ofta på den ena sidan av en konflikt t.ex. i krigsspel. Ofta målar berättelsen i dessa spel upp en ganska ensidig och generaliserande bild av fienden (det finns dock undantag). Om man gjorde spel baserade på t.ex. Anne Franks dagbok, Sagan om ringen och Okänd soldat skulle de alla få innehållsymbolen för diskriminering.

Spel om pengar: Spel som uppmuntrar eller lär ut spel om pengar

 Spel som uppmuntrar eller lär ut spel om pengar

I många spel kan man spela om pengar. Spelfiguren kan satsa spelets egna valuta eller i vissa fall sitt eget liv. Oftast är spelen man kan spela kända hasardspel. De här spelen är ändå lättare än riktiga hasardspel och för att hålla upp intresset för spelet har spelaren har högre sannolikhet att vinna.Till exempel rollspel där man kan besöka ett casino eller andra ställen där man genom minispel kan tjäna spelets egna valuta kan märkas med den här symbolen.

Online: spel som kan spelas online

 spel kan spelas online

Symbolen betyder att spelet kan spelas online tillsammans med andra spelare. Då man spelar med andra människor kan man inte förutse hur de beter sig. I vissa typer av spel är det vanligt att man svär och kritiserar andra spelare. Symbolen anger alltså inte skadligt innehåll, utan betyder att det är möjligt att kommunicera med och spela med/mot andra spelare.