Vi tror starkt på att alla bör ha möjlighet att utforska spelkulturen, och därför är våra evenemang helt GRATIS för besökare. Dessutom är vi alltid i SAMARBETE med kommunen. För att kunna arrangera fantastiska evenemang erbjuder vi företag i området möjligheten att delta och/eller sponsra våra event.

Genom att stödja Consolidate bidrar ni till att barn, ungdomar och föräldrar får chansen att upptäcka den spännande världen av ny teknik och fördjupa sin kunskap inom spelkulturen.

Vårt engagerade evenemangspersonal är alltid närvarande för att stödja och informera våra besökare, som ofta har massor av frågor om spel. Vi svarar gärna på frågor som ”Vilka spel är bra?” eller ”Är det bra eller dåligt?”. På så sätt skapar vi en positiv och inkluderande atmosfär.

Vi arbetar långsiktigt och expanderar gradvis till nya platser och samarbetspartners. För närvarande fokuserar vi främst på Småland, med redan 8 framgångsrika evenemang i år, inklusive Värnamo, Växjö, Nässjö, Gislaved och Jönköping. Vi är öppna för att etablera samarbetsavtal över hela Småland, men vår huvudprioritet just nu är att stärka vårt lokala evenemang. Slå er gärna ihop med oss och stötta vår gemensamma vision!


In English

We strongly believe that everyone should have the opportunity to explore gaming culture, and that’s why our events are always FREE for visitors and conducted in collaboration with the local municipality. To organize exceptional events, we offer local businesses the opportunity to participate in and/or sponsor our events.

By supporting Consolidate, you contribute to giving children, youth, and parents the chance to discover the exciting world of new technology and deepen their knowledge of gaming culture.

Our dedicated event staff is always there to support and inform our visitors, who often have many questions about games. We are happy to answer questions like ”What games are good?” or ”Is it good or bad?” This creates a positive and inclusive atmosphere.

We work on a long-term basis and gradually expand to new locations and partnerships. Currently, we primarily operate in Småland, with 8 successful events already completed this year, including Värnamo, Växjö, Nässjö, Gislaved, and Jönköping. We are open to establishing collaboration agreements throughout Småland, but our main focus right now is strengthening our local event. Feel free to join us and support our shared vision!